Tylko do 07 lutego 2024 roku jest możliwe składanie wniosków projektowych do konkursów Horyzontu Europa z obszaru Industry (Przemysł). Obszar ten obejmuje następujące tematy: technologie wytwarzania, przemysł energochłonny, zaawansowane materiały, surowce mineralne. W obszarze posiadamy dwa kluczowe kierunki/cele. Pierwszym jest produkcja neutralna dla klimatu, o obiegu zamkniętym i cyfrowa. Drugim celem jest zwiększenie autonomii w […]
Głównym celem IDA Bootcamp jest aktywne wsparcie innowatorów (zespołów naukowych, start-upów, firm technologicznych) w rozpoczęciu współpracy z sektorem obronnym. W ramach projektu PFR poszukuje technologii, które posiadają potencjał do wykorzystania przez spółki dostarczające sprzęt wojskowy. Wyzwanie „Digital Baltic” Projekt przy współudziale głównych partnerów PFR, MON oraz PGZ Stocznia Wojskowa, rozpoczyna polski program akceleracyjny IDA – […]
Pierwszy krok w stronę uruchomienia funduszy wykonany. Informujemy, że 18 stycznia 2023 roku Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 przyjął kryteria wyboru projektów dla pierwszych konkursów. Zatwierdzono na nim kryteria wyboru następujących projektów: „Ścieżka SMART” w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”, „IPCEI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom” oraz […]
Współpraca, oraz rozpoznanie nowych obszarów współpracy – powód spotkania przedstawicieli Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie i Grupy Azoty. Wydarzenie miało miejsce w dniu 9 grudnia 2022 na terenie Kampusu Uczelni. Spotkanie było wynikiem kontynuacji odświeżonej w roku 2021 umowy o współpracę, której jednym z głównych założeń jest dynamiczniejsza współpraca pomiędzy nauką a biznesem. Doskonałym miejscem […]
20 listopada 2022 na 4 scenie o godzinie 18oo zaprezentowaliśmy naszą i podjęliśmy dyskusję na trudny temat Transferu Technologii w subregionie tarnowskim. Panel dyskusyjny zawierał syntetyczną prezentację problemu narastającej dysproporcji rozwojowych w obrębie dużych ludnościowo województw. Województw w których granicach znajdują się prężne ośrodki metropolitalne. Poza sztandarowym przykładem Obszaru Metropolitalnego Warszawy i Województwa Mazowieckiego mamy […]
Skip to content