Pierwszy krok w stronę uruchomienia funduszy wykonany. Informujemy, że 18 stycznia 2023 roku Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 przyjął kryteria wyboru projektów dla pierwszych konkursów. Zatwierdzono na nim kryteria wyboru następujących projektów: „Ścieżka SMART” w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”, „IPCEI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom” oraz […]
Współpraca, oraz rozpoznanie nowych obszarów współpracy – powód spotkania przedstawicieli Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie i Grupy Azoty. Wydarzenie miało miejsce w dniu 9 grudnia 2022 na terenie Kampusu Uczelni. Spotkanie było wynikiem kontynuacji odświeżonej w roku 2021 umowy o współpracę, której jednym z głównych założeń jest dynamiczniejsza współpraca pomiędzy nauką a biznesem. Doskonałym miejscem […]
20 listopada 2022 na 4 scenie o godzinie 18oo zaprezentowaliśmy naszą i podjęliśmy dyskusję na trudny temat Transferu Technologii w subregionie tarnowskim. Panel dyskusyjny zawierał syntetyczną prezentację problemu narastającej dysproporcji rozwojowych w obrębie dużych ludnościowo województw. Województw w których granicach znajdują się prężne ośrodki metropolitalne. Poza sztandarowym przykładem Obszaru Metropolitalnego Warszawy i Województwa Mazowieckiego mamy […]
GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest programem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jego głównym celem jest wsparcie polskich przedsiębiorców w promocji polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą. Akcelerator stanowi ważne narzędzie wzmacniające proces kształtowania zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie, w tym przejście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. GreenEvo wspiera mae i […]
O programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 22 września został zaakceptowany nowy Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Głównym celem nowego programu jest: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie […]