Centrum Transferu Technologii

Akademia Tarnowska

Centrum Transferu Technologii powstało w celu stworzenia mechanizmu ułatwiającego i wspierającego transfer wiedzy oraz innowacyjnych technologii. Jesteśmy jednostką ogólno-uczelnianą Akademii Tarnowskiej, działalność rozpoczęliśmy w 2020 roku. Naszym priorytetowym zadaniem jest wsparcie procesów komercjalizacji, transferu wiedzy oraz technologii opracowanych na Naszej interdyscyplinarnej Uczelni.

Obecnie każdy z 6 wydziałów działających na AT oferuje bogate spektrum badań, szkoleń i usług. Centrum pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie bogatego potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni. Chcemy pełnić funkcję mostu pomiędzy nauką a podmiotami zewnętrznymi jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia i organizacje.

Do głównych zadań Centrum Transferu Technologii jest prowadzenie transferu wiedzy, wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych. Działalność Centrum Transferu Technologii uzupełniają działania: informacyjne, szkoleniowe, doradcze, usługowe, organizacyjne i promocyjne.

Zajmujemy się również ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, wspieraniem innowacyjności oraz przedsiębiorczości pracowników i studentów naszej Uczelni. Dodatkowym celem jaki pragniemy wesprzeć, jest rozwój społeczno-gospodarczy subregionu tarnowskiego poprzez różne inicjatywy:

Targi Innowacji tarnowskich – pierwsza edycja ITAR 2022 odbyła się 14 czerwca 2022 zaprezentowane zostały innowacyjne technologie z subregionu tarnowskiego. Mogliśmy zapoznać się m.in z: Grupa Azoty S.A, Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.,  GRUPA STEINHOF sp. z o. o., OSPEL S.A., ELPLC S.A., REAKCJA Panna i Wspólnicy Sp. J., Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., SoniqAnalitics sp. z o. o., GPE Psychotronics, Fundacja Edumocni, Pasaż Odkryć, Izba Przemysłowo Handlowa w Tarnowie. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele lokalnych władz Miasta oraz Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele Małopolskich Uczelni. Więcej o wydarzeniu na  stronie ITAR 2022 / ITAR 2023.

– III Edycja ITAR 2023 w październiku 2024

Zapraszamy do kontaktu i owocnej współpracy.

Centrum Transferu Technologii działa zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) z późn. zm. i Regulaminie CTT.

Skip to content