Centrum Transferu Technologii

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Mickiewicza 8; 33-100 Tarnów
Budynek B pokój B102
NIP: 873-26-79-395
Regon: 851634303
telefon: +48 14 6316592
e-mail: ctt@pwsztar.edu.pl
linkedin: centrum-transferu-technologii-pwsz-tarnow
Specjalista ds. Badań i Komercjalizacji  –  dr inż. Michał Kisilewicz
telefon: +48 786 864 888
e-mail: m_kisilewicz@pwsztar.edu.pl