Konferencja BIM4industry jest nakierowana na wymianę doświadczeń przedstawicieli władz ustawodawczych, administracji publicznej, inwestorów, projektantów, wykonawców, oraz środowisk zaangażowanych w popularyzację  i wdrażanie metodyki BIM w Polsce. ​Aktualnie wiele nowoczesnych inwestycji realizowanych jest według metodyki BIM – Building Information Modelling. Tematyka BIM w skrócie oznacza cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu budowlanego. Jest wykorzystywany jako źródło […]