Możemy oficjalnie przekazać informacje o przystąpieniu Centrum Transferu Technologii do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii. Nasza współpraca pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie Polskich zasobów naukowych i zwiększenie konkurencyjności. Informacja o przystąpieniu na stronie PACTT.    
Wystartowaliśmy! Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie jest jednostką ogólnouczelnianą. Centrum powstało w celu jeszcze lepszego wykorzystania bogatego potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni. Jako CTT chcemy pełnić funkcję mostu pomiędzy nauką a podmiotami zewnętrznymi jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje. Jesteśmy Uczelnią interdyscyplinarną, a każdy z 6 wydziałów oferuje bogate spektrum badań, szkoleń i […]
Skip to content