Pierwszy krok w stronę uruchomienia funduszy wykonany. Informujemy, że 18 stycznia 2023 roku Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 przyjął kryteria wyboru projektów dla pierwszych konkursów. Zatwierdzono na nim kryteria wyboru następujących projektów: „Ścieżka SMART” w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”, „IPCEI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom” oraz […]
Skip to content