Program Współpracy V4 – Japonia polega na kooperacji pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. Celem porozumienia jest wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności.

Obszarem planowanej współpracy są „Materiały zaawansowane”, wśród których wyodrębniono:

  • materiały możliwe do zastosowania w ekstremalnych warunkach. Stopy wielofazowe odporne na działanie wysokich temperatur, środowiska radioaktywnego oraz media agresywne itp.. Przeznaczone m.in jako bariery termiczne i powłoki ultratwarde.
  • materiały przeznaczone dla elektroniki i pozyskiwania energii np. Mikroelektronika, fotowoltaika, termoelektryka.
  • materiały do zastosowania w technologiach laserowych. Przez świecalny kompozyt ceramiczny, kryształy fotoniczne, materiały włókniste do wysokowydajnych technologii laserowych.

Propozycje projektów dotyczących badań nad materiałami COVID-19 (takie jak materiały na wysokowydajną maskę, odzież ochronną, filtry adsorpcyjne wirusów, urządzenie do ekstrakcji genów, materiały do czujników i detektorów, startery lub odczynniki do amplifikacji genów, nowe materiały do inaktywacji wirusów i materiały do leków przeciwwirusowych rozwój) są również mile widziane.

Więcej informacji na stronie: link do strony.

Categories:

Skip to content