CORNET jest skrótem COllective Research NETworking (zbiorowe sieci badawcze).  CORNET jest siecią ministerstw i agencji finansujących z różnych Państw. Wspólna sieć łączy istniejące systemy finansowania w celu zwiększenia konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). CORNET wspiera nowe organizacje finansujące na całym świecie we wprowadzaniu działań pilotażowych i schematów przedkonkurencyjnych badań zbiorowych. Udział w projekcie  umożliwia […]