CORNET jest skrótem COllective Research NETworking (zbiorowe sieci badawcze).  CORNET jest siecią ministerstw i agencji finansujących z różnych Państw. Wspólna sieć łączy istniejące systemy finansowania w celu zwiększenia konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). CORNET wspiera nowe organizacje finansujące na całym świecie we wprowadzaniu działań pilotażowych i schematów przedkonkurencyjnych badań zbiorowych. Udział w projekcie  umożliwia MŚP, stowarzyszeniom i organizacjom badawczym zbudowanie międzynarodowej sieci i wspólne korzystanie zasobów, które mogą być niedostępne w kraju lub regionie. Projekty prowadzone w ramach inicjatywy CORNET charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem sukcesu i krótkim czasem zawarcia umowy.

Więcej na stronie projektu: https://cornet.online/

 

Categories: