Głównym celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. Projekt wymaga co najmniej dwóch partnerów z różnych państw członkowskich. Najważniejszym i koniecznym warunkiem jest ukierunkowanie na opracowanie, wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej. Wnioskodawcami po stronie polskiej mogą być: Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa, Grupy podmiotów z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, […]