23 maja 2022 rozpocznie się nabór w ramach Inicjatywy EUREKA.  Celem inicjatywy jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W ramach projektu finansowane zostana projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu […]
Głównym celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. Projekt wymaga co najmniej dwóch partnerów z różnych państw członkowskich. Najważniejszym i koniecznym warunkiem jest ukierunkowanie na opracowanie, wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej. Wnioskodawcami po stronie polskiej mogą być: Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa, Grupy podmiotów z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, […]