Głównym celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. Projekt wymaga co najmniej dwóch partnerów z różnych państw członkowskich. Najważniejszym i koniecznym warunkiem jest ukierunkowanie na opracowanie, wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej.

Wnioskodawcami po stronie polskiej mogą być:

  • Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa,
  • Grupy podmiotów z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy.
  • oraz ich konsorcja.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/ncbr/eureka–nabor-w-roku-2021.

Categories: