„Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” – cykl spotkań poświęconych obszarom tematycznym Horyzontu Europa. W ramach II filaru programu jest możliwość  aplikowania o dofinansowanie projektów na różnych poziomach gotowości technologicznej. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w programach pracy konkursów. Zagadnienia konkursowe zgrupowano w sześciu klastrach (obszarach tematycznych). Wydarzenie ma na celu przybliżenie […]
Europejskie Dni Badań i Innowacji – odbędą się w dniach 23/24 czerwca w formule online. Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia odbywającego się na żywo. W trakcie dni badań i innowacji będzie możliwość zapoznania się z interesującymi prelegentami, którzy będą rozmawiać o przyszłości europejskich badań i innowacji oraz o Programie Horyzont Europa. W trakcie spotkania  będzie […]
W dniach 18 i 19 marca 2021 r. odbędzie się uroczysta inauguracja nowej edycji Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). W trakcie wydarzenia online przedstawiony zostanie program działania Rady. Jej wizja, cele oraz możliwości finansowania działalności innowacyjnych MŚP. Budżet nowej edycji EIC na lata 2021-2027 zaplanowano na kwotę 10 mld euro. Misją EIC jest identyfikowanie, rozwijanie […]
Aktualnie żegnamy się z programem Ramowym Horyzont 2020 czekając ze zniecierpliwieniem na program Horyzont Europa (HE). Zaproponowany budżet programu Horyzont Europa w perspektywie 2021-2027 to ponad 95 mld euro. Zasadniczym celem HE jest wzmocnienie wpływu badań i innowacji na rozwój polityk UE, oraz wsparcie wdrażania innowacji przez europejski przemysł. Program ma także pomóc w realizacji […]
„Premia dla AKTywnych” – PAKT Regulacje opracowane w ramach projektu  „Premia dla AKTywnych” to swego rodzaju umowa uczelni czy instytutu z aktywnymi naukowcami. Ułatwią one realizację projektów, m.in. programu Horyzont Europa. Wypracowane rozwiązania zostaną wykorzystane przy konstruowaniu regulacji NCBR i NCN, tworząc jeden, spójny z europejskimi zasadami, system premiowania najlepszych naukowców. Teraz czekamy na akceptację […]