„Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” – cykl spotkań poświęconych obszarom tematycznym Horyzontu Europa.

W ramach II filaru programu jest możliwość  aplikowania o dofinansowanie projektów na różnych poziomach gotowości technologicznej. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w programach pracy konkursów.

Zagadnienia konkursowe zgrupowano w sześciu klastrach (obszarach tematycznych).

Wydarzenie ma na celu przybliżenie tematyki konkursów, jak również zasad składania wniosków – zarówno tych formalnych, jak i rad praktycznych. Podzielą się nimi doświadczeni realizatorzy projektów, eksperci oceniający wnioski, jak również eksperci zaangażowani w proces przygotowania i implementacji konkursów.

Cykl spotkań odbędzie się w formule online w dniach 18 – 22 października 2021 r. Więcej na stronie wydarzenia (link).

Categories: