Otwarte nabory na wniosków w nowych konkursach w ramach programu Horyzont Europa, Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna. Projekty należy złożyć do 30 marca 2022 r.

Konkursy w obszarze Przemysł:

13 tematów w ramach zaproszenia „Climate neutral, Circular and Digitised Production” dotyczy:

Szybko rekonfigurowalne, modułowe, inteligentne, zdigitalizowane linie produkcyjne, cyrkularność i efektywność energetyczna procesów produkcji, nowe technologie powierzchni;
Cyfryzacja procesów budownictwa;
Cyrkulacja materiałów w środowisku miejskim;
Wykorzystanie strumieni CO/CO2 w technologiach procesowych;
Nowe technologie elektrochemiczne, hybrydowe źródła ciepła w przemyśle stalowym, technologie wodorowe w przemyśle procesowym.

22 tematy w obszarze „Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry” dotyczą:

Technologie eksploracji surowców w głębinach morskich oraz na terenach objętych ochroną środowiskową, cyfryzacja procesów górniczych, technologie śledzenia obiegu materiałów w ciągu cyklu życia produktów i odzysk materiałów z odpadów poprodukcyjnych
Nowe materiały dla zastosowań w IT i w energii, multimateriały, biomateriały, materiały funkcjonalne.
Digitalizacja procesów biznesowych, zwiększenie odporności MŚP.

Termin składania wniosków: 30 marca 2022

Konkursy w obszarze Przestrzeń kosmiczna

22 tematy w ramach zaproszenia „Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data

Zagadnienia konkursowe dotyczą:

systemów komunikacji satelitarnej i towarzyszącym im usług;
wsparcie rozwoju technologii na rzecz środków wynoszenia wielokrotnego użytku;
rozwój usług w ramach programu Copernicus dotyczących zmian klimatycznych, monitoringu jakości atmosfery, bezpieczeństwa czy zarządzania kryzysowego;
tematy przekrojowe dotyczące programu Copernicus oraz wsparcie badań w dziedzinie grawimetrii kwantowej na rzez obserwacji Ziemi;
rozwój technologii kosmicznych na rzecz niezależności i konkurencyjności Europy;
wsparcie rozwoju usług w ramach programów EGNSS i Copernicus w temacie Europejskiego Zielonego Ładu;
rozwój usług w oparciu o EGNSS na rzecz bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego.

Otwarcie konkursów: 28 października 2021
Zamknięcie: 16 lutego 2022

 

Dzień informacyjny dotyczący Klastra 4, organizowany w ramach Tygodnia z Klastrami, odbędzie się 22 października 2021 r. w formie bezpłatnego webinarium – rejestracja.

28 października 2021 r. odbędzie się spotkanie brokerskie, podczas którego będzie można nawiązać kontakt z tureckimi i europejskimi jednostkami naukowymi i przemysłowymi, omówić planowane projekty i utworzyć lub rozszerzyć sieć kontaktów do przyszłej współpracy. Spotkanie prowadzone będzie w formie online – rejestracja.

Categories: