„Technologie domowej retencji” jest projektem finansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. W jego wyniku mają powstać innowacyjne wielobiegowe systemy retencyjne, magazynowania i oczyszczania wody deszczowej, wody szarej oraz wody czarnej.

Przedsięwzięcie ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  zostało poprzedzone kilkumiesięcznym dialogiem technicznym. Przedmiotem zleconych prac badawczo-rozwojowych jest opracowanie nowych technologii służących do magazynowania i zagospodarowywania wody deszczowej oraz szarej (odprowadzanej po myciu naczyń, kąpieli czy praniu) w gospodarstwach domowych oraz budynkach użyteczności publicznej. System ma być w pełni bezobsługowy oraz atrakcyjny dla użytkownika, tak aby swoim designem i interfejsem zachęcał do racjonalnego wykorzystywania wody.

Eksperci NCBR podczas wyboru najlepszych ofert będą oceniać m.in. możliwości technologii w obszarze: metod retencji, filtracji, uzdatniania, jakości otrzymanej wody, konstrukcji zbiorników, rozwiązań materiałowych oraz trwałości urządzenia. Ogromnie ważnym aspektem systemu ma być zastosowanie wielokrotnego wykorzystania wody deszczowej do różnych celów.

Opracowana technologia ma pozwalać na trzystopniowy obieg odzyskiwanej wody (deszczowej/szarej/czarnej): najpierw wykorzystywana będzie do mycia i potencjalnie do picia, w kolejnym obiegu do spłukiwania toalety i finalnie do podlewania np. trawnika. Na stworzenie tak zaawansowanego urządzenia podmioty będą miały 2,5 roku, a budżet przygotowany przez NCBR na ten cel opiewa na 4,6 mln zł. Całe przedsięwzięcie realizowane jest w trybie zamówień przed-komercyjnych, dostosowanym do zamawiania rozwiązań niedostępnych obecnie na rynku.

Więcej szczegółów w linku do strony NCBR i linku do zamówienia.

Categories: