Otwarte nabory na wniosków w nowych konkursach w ramach programu Horyzont Europa, Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna. Projekty należy złożyć do 30 marca 2022 r. Konkursy w obszarze Przemysł: 13 tematów w ramach zaproszenia „Climate neutral, Circular and Digitised Production” dotyczy: Szybko rekonfigurowalne, modułowe, inteligentne, zdigitalizowane linie produkcyjne, cyrkularność i efektywność energetyczna […]
„Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” – cykl spotkań poświęconych obszarom tematycznym Horyzontu Europa. W ramach II filaru programu jest możliwość  aplikowania o dofinansowanie projektów na różnych poziomach gotowości technologicznej. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w programach pracy konkursów. Zagadnienia konkursowe zgrupowano w sześciu klastrach (obszarach tematycznych). Wydarzenie ma na celu przybliżenie […]
Od września rusza cykl seminariów pod hasłem Horyzont Europa dla Biznesu (HE4B), przeznaczonych dla polskich przedsiębiorstw. Udział w seminarium pozwala na poznanie wachlarza możliwości zarówno nowych jak i tych nieoczywistych (granty na mobilność, na dostęp do infrastruktur badawczych), jakie Horyzont Europa otwiera właśnie dla firm. Od pomysłu po rynek Bez względu na to jaką firmę […]
24-27 marca 2022 r. odbędzie się XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2022 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Konferencja przyjmie formę mieszaną stacjonarną Lublin oraz online. Wydarzenie planowane jest na 4 dni. Pierwsza część 24-27 marca przybierze formę spotkania zdalnego i łączenia się z Uczestnikami na całym świecie. Druga część 26-27 marca odbędzie się w formie stacjonarnej […]
Otwarto siódmy konkurs GOSPOSTRATEG obejmujący dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 1. Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW). Celem projektu jest stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej, 2. Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrz-sektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, […]