Nowy wydłużony termin składania wniosków w II konkursie Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”. Zakres tematyczny konkursu to: wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej); rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej); obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych. Ubiegającym się o dofinansowanie jest Konsorcjum – […]
Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój badań branżowych. Umożliwia finansowanie ze źródeł publicznych  badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe. Dotyczy badań przemysłowych, prac rozwojowych zgodne z potrzebami danej branży. Umożliwia m.in rozpowszechnianie wyników projektu, promocji, zarządzania […]
W czwartek, 7 lipca w Tarnowie odbyło się kolejne posiedzenie Małopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Spotkanie było doskonałą okazją nie tylko do rozmów na temat potrzeb i kondycji Przemysłu 4.0 w regionie, ale również zobaczenia praktycznych aspektów działania Przemysłu Przyszłości. Pierwsza część odbyła się w firmie ELPLC S.A.. Robert Tomasiewicz, Prezes Zarządu ELPLC S.A. zaprezentował […]
„Urządzenie do diagnostyki psychofizjologicznej SDP-system” firmy GPE Psychotronics. „Napełniacz sulfonamidowy dla biokompozytów polimerowych” zgłoszony przez Politechnikę Krakowską. „Biodegradowalne tworzywo do wykorzystania w przedmiotach codziennego użytku” wymyślone w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Otrzymały główne nagrody podczas 1. edycji Targów Innowacji ITAR 2022 zorganizowanych przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie. Głównym celem Targów było synergetyczne spojenie sfery […]
Podstawowym celem INFOSTARTEG’u jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain! Projekty powinny mieć bezpośrednie zastosowanie w praktyce. W konkursie składamy wnioski wpisujące się w jeden z 4 tematów: TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy; TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek; TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji; TEMAT […]
Skip to content