Poland Prize inicjatywą wspierającą założenie i funkcjonowanie  Startupów. Każdy pomysł może otrzymać profesjonalne wsparcie mentorów. Akcelerator dba o zbudowanie solidnej relacji pomiędzy startupem a Odbiorcą Technologii, jednocześnie otwiera nowe połączenia z inwestorami. W ramach projektu można otrzymać pomoc w wysokości max. 250 000 zł, na który składają się: 200 000 zł na rozwój produktu i […]
Strategia Europejskiego Zielonego Ładu wyznacza dwa główne cele: – osiągnięcie przez państwa Wspólnoty neutralności klimatycznej – uniezależnienie ich wzrostu gospodarczego od zużycia surowców naturalnych. Aby osiągnąć te cele konieczna jest transformacja energetyki. W przekuciu wizji energetyki przyszłości w duchu Green Deal na praktyczne rozwiązania mogą pomóc przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Działania te finansują […]
Komisja Europejska opublikowała uaktualniony Program Pracy Misje 2021-2022 zawierający nową tematykę konkursową. Część konkursów została już oficjalnie otwarta 22 grudnia 2021, reszta ruszy 11 stycznia 2022 z terminami składania wniosków do kwietnia 2022. Misje w Programie Horyzont Europa to nowa i innowacyjna forma współpracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi w Europie i poza nią. […]
Wykorzystując nowe możliwości perspektywy 2021-2027 chcemy zwiększyć infrastrukturę badawczą Uczelni w oparciu o realne zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Zebrane za pomocą ankiety informacje pozwolą na lepsze wykorzystanie oferowanych funduszy. Uzyskana wiedza pozwoli na zakupu sprzętu badawczego pozwalającego na zarówno rozwój przemysłu jak i ukierunkowanie prac badawczych prowadzonych na Uczelni. Naszym głównym celem jest dokładniejsze dopasowanie oferty Uczelni […]
15 grudnia 2021 r. ruszył nabór wniosków piątej edycji konkursu o dofinansowanie wewnętrznych projektów naukowych prowadzonych w PWSZ w Tarnowie. W edycji 2022 – podobnie jak w latach wcześniejszych – o dofinansowanie realizowanych projektów badawczych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych, dla których PWSZ w Tarnowie jest podstawowym miejscem […]