Głównym celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. Projekt wymaga co najmniej dwóch partnerów z różnych państw członkowskich. Najważniejszym i koniecznym warunkiem jest ukierunkowanie na opracowanie, wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej. Wnioskodawcami po stronie polskiej mogą być: Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa, Grupy podmiotów z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, […]
Europejskie Dni Badań i Innowacji – odbędą się w dniach 23/24 czerwca w formule online. Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia odbywającego się na żywo. W trakcie dni badań i innowacji będzie możliwość zapoznania się z interesującymi prelegentami, którzy będą rozmawiać o przyszłości europejskich badań i innowacji oraz o Programie Horyzont Europa. W trakcie spotkania  będzie […]
„Technologie domowej retencji” jest projektem finansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. W jego wyniku mają powstać innowacyjne wielobiegowe systemy retencyjne, magazynowania i oczyszczania wody deszczowej, wody szarej oraz wody czarnej. Przedsięwzięcie ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  zostało poprzedzone kilkumiesięcznym dialogiem technicznym. Przedmiotem zleconych prac badawczo-rozwojowych jest opracowanie nowych technologii służących […]
Konferencja BIM4industry jest nakierowana na wymianę doświadczeń przedstawicieli władz ustawodawczych, administracji publicznej, inwestorów, projektantów, wykonawców, oraz środowisk zaangażowanych w popularyzację  i wdrażanie metodyki BIM w Polsce. ​Aktualnie wiele nowoczesnych inwestycji realizowanych jest według metodyki BIM – Building Information Modelling. Tematyka BIM w skrócie oznacza cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu budowlanego. Jest wykorzystywany jako źródło […]
Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą.  Założeniem jest to aby produkty, materiały oraz surowce pozostawały w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. […]