Uczestnicy spotkania Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z Grupą Azoty

Współpraca, oraz rozpoznanie nowych obszarów współpracy – powód spotkania przedstawicieli Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie i Grupy Azoty.

Wydarzenie miało miejsce w dniu 9 grudnia 2022 na terenie Kampusu Uczelni. Spotkanie było wynikiem kontynuacji odświeżonej w roku 2021 umowy o współpracę, której jednym z głównych założeń jest dynamiczniejsza współpraca pomiędzy nauką a biznesem. Doskonałym miejscem na zwiększenie interakcji i wymianę pomysłów są cykliczne spotkania mające na celu przegląd prowadzonych wspólnie działań. Oficjalną część otworzyli: JM Rektor ANS dr hab. Małgorzatę Kołpę, prof. Uczelni oraz Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. Zbigniewa Paprockiego. W wydarzeniu wzięły udział również kluczowe dla rozwoju osoby reprezentujące Uczelnię oraz chemicznego giganta. Na spotkaniu streszczono i podsumowano wykonane wspólnie w roku 2022 działania:

– podsumowanie programu Ambasador Marki Grupy Azoty S.A. – funkcja ta była pełniona przez studenta ANS, Dominika Zdzieszyńskiego.

– prezentacja pracy magisterskiej Anny Misterki pt. „Wpływ produktów procesu biodegradacji skrobi termoplastycznej na mikrobom glebowy”. Praca została wykonana przy współpracy i wsparciu Grupy Azoty S.A., promotorem pracy była dr inż. Paulina Bednarz.

– omówienie wykonanych projektów badawczych CTT ANS z Grupą Azoty S.A. przeprowadzone przez Dyrektora CTT dr inż. Michała Kisilewicza

– wystąpienie Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju Henryka Kubiczka na temat Technologii wodorowych i wyzwań dla gospodarki i nauki

– omówienie postępów w organizacji wspólnej konferencji naukowej „1st International Conference on Applied Chemistry 2023″, która odbędzie się 23-25 maja 2023r.

Obie strony zgodnie ustaliły nowe kierunki współpracy badawczo-rozwojowej na rok 2023, która prowadzić będzie do rozwoju subregionu tarnowskiego.

Categories:

Skip to content