20 listopada 2022 na 4 scenie o godzinie 18oo zaprezentowaliśmy naszą i podjęliśmy dyskusję na trudny temat Transferu Technologii w subregionie tarnowskim.

Panel dyskusyjny zawierał syntetyczną prezentację problemu narastającej dysproporcji rozwojowych w obrębie dużych ludnościowo województw. Województw w których granicach znajdują się prężne ośrodki metropolitalne. Poza sztandarowym przykładem Obszaru Metropolitalnego Warszawy i Województwa Mazowieckiego mamy również przykład Województwa Małopolskiego. Południowo- wschodnia część Województwa Małopolskiego coraz mocniej traci dystans do Krakowa, a jej wskaźniki społeczno-gospodarcze bardziej przypominają wskaźniki najsłabszych gospodarczo podregionów Polski Wschodniej. Czy istnieje szansa na odwrócenie niekorzystnych trendów polaryzacyjnych w takich regionach? We wspólnym panelu uczestniczyli dr Łukasz Zaborowski, dr inż Michał Kisilewicz oraz dr inż. Ryszard Nejman moderatorem był Kamil Małochleb.

>>Link do agendy<<

Categories:

Skip to content