Logo Green EVO

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest programem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jego głównym celem jest wsparcie polskich przedsiębiorców w promocji polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą.

Akcelerator stanowi ważne narzędzie wzmacniające proces kształtowania zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie, w tym przejście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. GreenEvo wspiera mae i średnie przedsiębiorstwa, oferujące niezwykle ciekawe produkty/usługi. Ministerstwo pomaga im zaistnieć na nowych rynkach, jednocześnie rozpowszechniając ideę prowadzenia działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska. Do grona Laureatów trafiają tylko sprawdzone, wdrożone i wysoce efektywne technologie, co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie. GreenEvo wzmacnia aktywność biznesową polskich firm na arenie międzynarodowej. Zmienia sposób patrzenia na firmę i zarządzania nią – z tradycyjnego na nowoczesny, efektywny i ukierunkowany na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Obszary wsparcia technologii GreenEvo
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • gospodarka odpadami,
 • odnawialne źródła energii,
 • oszczędność energii,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona różnorodności biologicznej,
 • budownictwo pasywne,
 • niskoemisyjny transport,
 • ochrona klimatu, w tym technologie redukujące emisję gazów cieplarnianych.
Co zyskujesz dzięki zgłoszeniu do programu GreenEvo?
 • wiedzę o dostępnych instrumentach wsparcia,
 • promocję pod marką GreenEvo,
 • wsparcie marketingowe,
 • możliwość udziału w zagranicznych misjach gospodarczych i handlowych,
 • wiedzę o rynkach zagranicznych,
 • uświadamianie o korzyściach z ochrony własności przemysłowej,
 • serię szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu technik sprzedaży i prezentacji, budowania strategii eksportowych, zdobywania środków na B+R, ochrony patentowej,
 • ustawiczny rozwój.

Dzięki GreenEvo stymulowany jest międzynarodowy transfer zielonych technologii oraz realnie wspierana zagraniczna aktywność polskich firm, dostarczających nowoczesne technologie środowiskowe. Program dowodzi, że Polska jest w stanie aktywnie włączać się w międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu, bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego, a wręcz odwrotnie – wspierając go innowacyjnymi, zielonymi technologiami.

W ramach programu w praktyczny sposób realizowane są założenia „Polityki ekologicznej państwa 2030” w zakresie transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

Konkurs GreenEvo jest skierowany do polskich przedsiębiorców, oferujących technologie środowiskowe. Zaproponowana formuła realizacji konkursu zapewnia, transparentny wybór beneficjentów, z udziałem zewnętrznych ekspertów. Więcej informacji o projekcie bezpośrednio na stronie >>link<<

Categories:

Skip to content