O programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027

22 września został zaakceptowany nowy Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Głównym celem nowego programu jest:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Osiągnięcie celu planuje się poprzez realizację instrumentów pogrupowanych w cztery priorytety:

I – Wsparcie dla przedsiębiorców głownie MMŚP.  Zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury sektora B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

II – Środowisko przyjazne innowacjom. Wspieranie projektów strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach.  Dodatkowym planowanym wsparciem jest wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu.

III – Zazielenienie przedsiębiorstw. Wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

IV – Pomoc techniczna. Zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP i Innovation Coach.

Dla kogo

Oferta Programu skierowana jest do szerokiej grupy docelowej:

 • przedsiębiorstw,
 • sektora nauki,
 • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • instytucji otoczenia biznesu, ośrodków przedsiębiorczości, innowacji, instytucji finansowych.

Formy wsparcia

Oferowana forma wsparcie jest planowana w formie:

 • dotacji,
 • instrumentów finansowych,
 • kapitału,
 • instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Budżet

Zaakceptowany przez KE w dniu 27 września 2022 roku budżet przewiduje wsparcie w kwocie 7,9 mld euro.

Categories:

Skip to content