W sobotę 27 kwietnia o godz. 10:00 z terenu kampusu Akademia Tarnowska wyruszyła balonowa misja stratosferyczna przygotowana przez studentów Elektroniki i Telekomunikacji, Mechatroniki i Inżynierii Materiałowej zrzeszonych w AMPER – Koło Naukowe Elektroników, studentów Chemii z Naukowe Koło Chemików OZON, uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku oraz pracowników Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i […]
Celem działania Granty na Eurogranty polega na wzroście innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych. Polega na zwiększeniu udziału jednostek badawczych w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską. Program przeznaczony jest w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE.   Więcej informacji bezpośrednio na stronie: Granty na Eurogranty  
Tylko do 07 lutego 2024 roku jest możliwe składanie wniosków projektowych do konkursów Horyzontu Europa z obszaru Industry (Przemysł). Obszar ten obejmuje następujące tematy: technologie wytwarzania, przemysł energochłonny, zaawansowane materiały, surowce mineralne. W obszarze posiadamy dwa kluczowe kierunki/cele. Pierwszym jest produkcja neutralna dla klimatu, o obiegu zamkniętym i cyfrowa. Drugim celem jest zwiększenie autonomii w […]
Głównym celem IDA Bootcamp jest aktywne wsparcie innowatorów (zespołów naukowych, start-upów, firm technologicznych) w rozpoczęciu współpracy z sektorem obronnym. W ramach projektu PFR poszukuje technologii, które posiadają potencjał do wykorzystania przez spółki dostarczające sprzęt wojskowy. Wyzwanie „Digital Baltic” Projekt przy współudziale głównych partnerów PFR, MON oraz PGZ Stocznia Wojskowa, rozpoczyna polski program akceleracyjny IDA – […]
Pierwszy krok w stronę uruchomienia funduszy wykonany. Informujemy, że 18 stycznia 2023 roku Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 przyjął kryteria wyboru projektów dla pierwszych konkursów. Zatwierdzono na nim kryteria wyboru następujących projektów: „Ścieżka SMART” w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”, „IPCEI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom” oraz […]
Skip to content