23 maja 2022 rozpocznie się nabór w ramach Inicjatywy EUREKA.  Celem inicjatywy jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W ramach projektu finansowane zostana projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu […]
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie aktywnie włącza się w obchody 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika – związanego z Tarnowem wynalazcy, pioniera i innowatora. Z tej okazji organizuje targi pod nazwą ITAR – Innowacje Tarnowskie. Będzie to doskonała okazja do promowania wynalazków i innowacji gospodarczych oraz naukowych. Impreza odbędzie się 14 czerwca 2022 roku w kampusie […]
Dowiedz się więcej o konkursie Nowe technologie w zakresie energii. Zapisy na spotkanie tylko i wyłącznie mailowo pod adresem: dorota.toczyska@ncbr.gov.pl do dnia 25 kwietnia 2022 r. do godziny 12:00. W programie mogą wziąć udział Konsorcja. Konsorcja mogą złożyć się z maksimum 3 podmiotów: przedsiębiorstw i jednostek naukowych w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo […]
9. edycja programu #StartUP Małopolska przeznaczonego dla startup’ów z województwa małopolskiego. Udział w programie pozwala: opracować strategię rozwoju firmy, udoskonalić model biznesowy, wykreować propozycję wartości dla przyszłych klientów czy strategię komunikacji skorzystać z 6 szkoleń (m.in. na temat tworzenia propozycji wartości, sprzedaży, marketingu, ochrony własności intelektualnej) przepracować 30h z mentorami o różnych specjalizacjach (w tym […]
W kamienicy przy Rynku 4 już od jesieni tego roku rozpocznie działalność „Pasaż Odkryć” – tarnowskie centrum popularyzacji nauki i techniki. Uzupełnieniem całości ciekawego projektu jest miejsce wystawowe dedykowane jednemu wynalazkowi czy też odkryciu. Wynalazek będzie elementem zmiennym, wymienianym co kilka(naście) tygodni. Eksponatem może być dowolne dzieło powstałe w ramach działalności naukowej, badawczej na Naszej […]