15 grudnia 2021 r. ruszył nabór wniosków piątej edycji konkursu o dofinansowanie wewnętrznych projektów naukowych prowadzonych w PWSZ w Tarnowie.

W edycji 2022 – podobnie jak w latach wcześniejszych – o dofinansowanie realizowanych projektów badawczych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych, dla których PWSZ w Tarnowie jest podstawowym miejscem pracy. Środki na realizację projektu są przyznawane na okres jednego roku. Wartość projektu nie może przekroczyć 20 tysięcy .

Łączna kwota dofinansowania projektów w edycji 2022 r. to 160 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2021 r. – 15 stycznia 2022 r.

Otrzymane środki można przeznaczyć m.in na: zakup aparatury niezbędnej do prowadzenia badań, licencji oraz pokrycie kosztów publikacji wyników.

Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie nie może obejmować działań, które otrzymały lub otrzymują dofinansowanie z innych źródeł.

Regulamin konkursu i wzory dokumentów (w tym wzór wniosku) znajdziecie Państwo na stronie Działu Badań Naukowych.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju (budynek A, p. 116, tel. 14 63 16 533, e-mail: prorektor_nr@pwsztar.edu.pl).

Categories:

Skip to content