Wykorzystując nowe możliwości perspektywy 2021-2027 chcemy zwiększyć infrastrukturę badawczą Uczelni w oparciu o realne zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Zebrane za pomocą ankiety informacje pozwolą na lepsze wykorzystanie oferowanych funduszy. Uzyskana wiedza pozwoli na zakupu sprzętu badawczego pozwalającego na zarówno rozwój przemysłu jak i ukierunkowanie prac badawczych prowadzonych na Uczelni. Naszym głównym celem jest dokładniejsze dopasowanie oferty Uczelni oraz prowadzonych przez nas prac badawczo-rozwojowych względem oczekiwania otoczenia biznesowego.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która umożliwi nam rozwój naszej Uczelni w oparciu o Państwa oczekiwania i potrzeby.

Link do ankiety >kliknij tutaj<

Categories:

Skip to content