Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Industry 5.0”, która odbędzie się w formule online, w dniach 17-18 czerwca 2021 r.

Wydarzenie pozwoli na międzynarodową wymianę myśli, wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze Industry 5.0, nowoczesnych technologii i szeroko pojętych innowacji.

Tematyka konferencji zawiera następujące punkty:

  • Industry 5.0
  • Firmy przyszłości
  • Nowe technologie
  • Inteligente rozwiązania przyszłości
  • Przywództwo w czasach industry 5.0
  • Sztuczna inteligencja
  • Kompetencje przyszłości
  • Nowoczesne procesy

Uczestnikami konferencji będą wybitni, międzynarodowi naukowcy specjalizujący się w dziedzinie nowoczesnych technologii; jak również przedstawiciele środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele nauki, kultury, edukacji i inni praktycy zainteresowani problematyką Industry 5.0.

Zapraszamy do rejestracji do dnia 15.06.2021 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Categories: