Podstawowym celem INFOSTARTEG’u jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain! Projekty powinny mieć bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

W konkursie składamy wnioski wpisujące się w jeden z 4 tematów:

    • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
    • TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek;
    • TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji;
    • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej ( konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl) do dnia 18 sierpnia 2022 r. (do godziny 16:00).

Categories:

Skip to content