Urządzenie do diagnostyki psychofizjologicznej SDP-system” firmy GPE Psychotronics. „Napełniacz sulfonamidowy dla biokompozytów polimerowych” zgłoszony przez Politechnikę Krakowską. „Biodegradowalne tworzywo do wykorzystania w przedmiotach codziennego użytku” wymyślone w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Otrzymały główne nagrody podczas 1. edycji Targów Innowacji ITAR 2022 zorganizowanych przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Głównym celem Targów było synergetyczne spojenie sfery naukowej z podmiotami gospodarczymi oraz nawiązywanie nowych możliwości wzajemnej współpracy. Kilka targowych godzin wypełniły prezentacje, wykłady, pokazy oraz rozmowy dotyczące współdziałania na styku nauki i biznesu.

Z możliwości zaprezentowania swoich produktów oraz wynalazków skorzystało kilkanaście firm, wynalazców oraz innowatorów.

Poziom zgłoszonych do konkursu wynalazków był bardzo wysoki – mówi Przewodniczący Jury, dr hab. Łukasz Jęczmionek, prof. Uczelni.

– Dzisiejsze spotkanie jest rozwinięciem działań, które podjęliśmy kilka lat temu decydując się na utworzenie Centrum Transferu Technologii. Nasze zaplecze badawcze. Coraz lepszy sprzęt oraz bardzo wysokie kompetencje naukowe sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym partnerem dla nie tylko lokalnego biznesu. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością oraz tym, którzy kilka miesięcy pracowali nad tym, by impreza stała na tak wysokim poziomie. – dodaje Rektor ANS w Tarnowie, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

– Jestem niezwykle zadowolony z tego, że udało nam się w jednym miejscu zebrać tylu przedstawicieli świata nauki i gospodarki. Stworzyliśmy solidne podstawy do budowania wzajemnych relacji, które – głęboko w to wierzę – zaowocują w niedalekiej przyszłości przynosząc korzyść polskiej gospodarce oraz lokalnemu środowisku akademickiemu. Obserwując wielość rozmów i kontaktów nawiązanych podczas naszych Targów wiem, że było warto mocniej się w nie zaangażować. – mówi Prorektor ANS w Tarnowie ds. Nauki i Rozwoju, dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni.

Gratuluję zwycięzcom, uczestnikom i wszystkim firmom, a organizatorom dziękuję za trud, jaki włożyli w tą dzisiejszą imprezę. Mam nadzieję, że kolejne będą równie ciekawe. – dzięki wsparciu samorządu Małopolski – powiedziała Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, która wręczała nagrody wyróżnionym.

Dzisiejsze Targi stanowiły zwieńczenie obchodów 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika – genialnego wynalazcy związanego z Tarnowem. 2022 jest w mieście Rokiem Szczepanika.

fot. Lidia Jaźwińska oraz Archiwum ANS

Categories:

Skip to content