Nowy wydłużony termin składania wniosków w II konkursie Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”.

Zakres tematyczny konkursu to:

  • wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej);
  • rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej);
  • obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Ubiegającym się o dofinansowanie jest Konsorcjum – składające się z maksimum 3 podmiotów, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa.

Złóż wniosek do dnia 23 września 2022 r. do godziny 16.00.

Categories:

Skip to content