Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój badań branżowych. Umożliwia finansowanie ze źródeł publicznych  badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe.

Dotyczy badań przemysłowych, prac rozwojowych zgodne z potrzebami danej branży. Umożliwia m.in rozpowszechnianie wyników projektu, promocji, zarządzania projektem, organizację posiedzeń Komitetu Użytkowników (w tym koszty dojazdów oraz noclegów członków Komitetu).

Zgłoszenia do projektu 28 września 2022 r. 12:00.

Więcej na stronie projektu >>link<<

Categories: