Dowiedz się więcej o konkursie Nowe technologie w zakresie energii. Zapisy na spotkanie tylko i wyłącznie mailowo pod adresem: dorota.toczyska@ncbr.gov.pl do dnia 25 kwietnia 2022 r. do godziny 12:00. W programie mogą wziąć udział Konsorcja. Konsorcja mogą złożyć się z maksimum 3 podmiotów: przedsiębiorstw i jednostek naukowych w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Categories: