Innowacyjne technologie wydajnego, taniego, zrównoważonego, kompaktowego i elastycznego pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu w zakresie niskoemisyjnych systemów energetycznych przy jednoczesnym przejściu na bezpieczną i przystępną cenowo energię. Finansowane przez UE badania na wczesnym etapie nad innowacyjnymi technologiami energetycznymi odkrywają wyjątkowe możliwości integracji systemów zaawansowanych i zrównoważonych technologii pozyskiwania i przechowywania energii.

Oczekuje się, że propozycje rozwiną technologie magazynowania energii lub połączone technologie pozyskiwania/przechowywania energii, gotowe do inwestycji i rozwoju biznesu, z perspektywą uchwycenia konkretnych możliwości integracji systemów. Zakłada się ropozycje będą dotyczyć co najmniej jednego z poniższych: 

  • Innowacyjne technologie i systemy łączące zbieranie i magazynowanie energii, które są wydajne, czyste, o wysokiej gęstości energii i tanie, zintegrowane do zastosowań stacjonarnych lub mobilnych.
  • Innowacyjne koncepcje i techniki połączonego pozyskiwania i magazynowania energii słonecznej (w postaci ciepła lub paliw słonecznych), ciepła geotermalnego lub ciepła odpadowego, w tym takie tematy, jak długoterminowe magazynowanie ciepła, chłodzenie i magazynowanie kriogeniczne, rozwiązania zintegrowane z budynkiem, termo- elektryczność, zaawansowany transfer ciepła, moc na ciepło na moc oraz termomechaniczne magazynowanie i konwersja energii.
  • Zaawansowane materiały i urządzenia do magazynowania elektrochemicznego (inne niż akumulatory litowo-jonowe) na skalę użytkową, mobilną lub rozproszoną/mikro, również zintegrowane z systemami PV/wiatrowymi lub innymi przerywanymi źródłami. Należy wykorzystać koncepcje, które oferują potencjał wysokiej elastyczności, wysokiej gęstości energii, wydajności, niskich kosztów, wykonane z nietoksycznych i niekrytycznych surowców, aby były przydatne do konkretnych zastosowań.

Działania przewidziane w niniejszym Wyzwaniu Przemiany będą miały na celu wywarcie wpływu na zrównoważony rozwój, przy użyciu niekrytycznych i nietoksycznych surowców oraz zapewnienie podejścia o obiegu zamkniętym i/lub wysokiego stopnia recyklingu w całym okresie życia, na poziomie finansowym i biznesowym, przygotowując szczegółowy plan eksploatacji poparty solidnym modelem biznesowym i identyfikujący wszelkie przeszkody regulacyjne, którymi należy się zająć.

Więcej na stronie projektu.

Categories: