Otwarto siódmy konkurs GOSPOSTRATEG obejmujący dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu
i Środowiska:
1. Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW). Celem projektu jest stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej,
2. Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrz-sektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki.

Więcej na stronie projektu: https://lnkd.in/eeXb3QvR

Categories: