Masz trudność z rozpoczęciem współpracy w projektach Horyzont Europa? Potrzebujesz założyć konsorcjum lub chcesz dołączyć do projektu? Aktualnie przedłużono działanie platformy B2Match łączącej partnerów konkursów Programu Ramowego Horyzont Europa.

Dla Klastra 2 i 4 ponownie otworzyła się możliwość publikacji profili i planowania spotkań indywidualnych za pośrednictwem platformy B2Match. Rejestracji można dokonać na stronie internetowej

Nowe rejestracje są akceptowane automatycznie. Platforma kontaktowa będzie działała do czasu zakończenia naboru: tj do 7 października 2021 r. dla Klastra 2 i do 21 października 2021 dla Klastra 4.

Kategoria: