24-27 marca 2022 r. odbędzie się XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2022 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Konferencja przyjmie formę mieszaną stacjonarną Lublin oraz online. Wydarzenie planowane jest na 4 dni. Pierwsza część 24-27 marca przybierze formę spotkania zdalnego i łączenia się z Uczestnikami na całym świecie. Druga część 26-27 marca odbędzie się w formie stacjonarnej z możliwością streamu.

Konferencja TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

TYGIEL 2022 jest Konferencją interdyscyplinarną i jej tematyka obejmuje prace naukowe z wielu dziedzin i obszarów nauk:
– medycznych i nauk o zdrowiu;
– przyrodniczych;
– ścisłych;
– technicznych;
– rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
– humanistycznych;
– społecznych;
– sztuki.

Wydarzenie od lat cenione jest za możliwość przedstawienia i upowszechnienia prac naukowych ze wszystkich obszarów nauki. Umożliwiając współpracą pomiędzy osobami podejmującymi rozwiązania tych samych problemów, przy wykorzystaniu innych narzędzi i metod badawczych.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

I tura rejestracji trwa do 21 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej wydarzenia: www.konferencja-tygiel.pl.

Categories: