Cykl spotkań poświęconych klastrom, czyli obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa. Podobnie jak poprzednie programy ramowe, program Horyzont Europa będzie finansował miedzy innymi projekty konsorcjów międzynarodowych o bardzo szerokim zakresie tematycznym. W ramach II filaru programu  będziecie Państwo mogli aplikować o projekty na różnych poziomach gotowości technologicznej.  W ramach budżetów od 1 do ponad 20 mln euro na projekt będziecie mieli Państwo szansę odpowiedzieć na pytania stawiane przez Komisję Europejską i realizować swój pomysł w ramach międzynarodowego projektu. Na tę część programu Horyzont Europa, przeznaczona jest ponad połowa łącznego budżetu – czyli ponad 50 mld euro. Jest zatem o co się ubiegać!

A w jakich zakresach tematycznych można aplikować o projekty? Zagadnienia zostały zebrane w 6 klastrów, czyli po prostu 6 obszarów tematycznych. W każdym z tych obszarów będą ogłaszane konkursy, w ramach których Komisja Europejska określi wyzwania, którym postarają się sprostać wykonawcy projektów.

W trakcie naszego wydarzenia dowiecie się Państwo więcej odnośnie poszczególnych klastrów tematycznych.

Całość odbędzie się w formie wydarzenia online w dniach 19 – 23 kwietnia.

Start codziennie o godzinie 10:00.

Rejestracja i szczegóły dotyczące poszczególnych dni:

Categories:

Skip to content