Wstępny harmonogram konkursów NCBR na rok 2022. Więcej informacji bezpośrednio na stronie organizatora konkursów [link do harmonogramu] Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych INFOSTRATEG III i V (projekty zamawiane) INFOSTRATEG IV (projekty tematyczne) GOSPOSTRATEG VIII i X (projekty zamawiane) GOSPOSTRATEG IX (nabór otwarty) HYDROSTRATEG NOWE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ENERGII I NOWE TECHNOLGIE W ZAKRESIE ENERGII II Programy krajowe CuBR […]
INFOSTRATEG wspiera rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI).  Założeniem głównym programu jest opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain. Projekty powinny posiadać bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Aktualny konkurs ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje temat zgłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgłaszany projekt powinien wpisać się w następujący temat: Wykorzystanie […]
Otwarte nabory na wniosków w nowych konkursach w ramach programu Horyzont Europa, Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna. Projekty należy złożyć do 30 marca 2022 r. Konkursy w obszarze Przemysł: 13 tematów w ramach zaproszenia „Climate neutral, Circular and Digitised Production” dotyczy: Szybko rekonfigurowalne, modułowe, inteligentne, zdigitalizowane linie produkcyjne, cyrkularność i efektywność energetyczna […]
„Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” – cykl spotkań poświęconych obszarom tematycznym Horyzontu Europa. W ramach II filaru programu jest możliwość  aplikowania o dofinansowanie projektów na różnych poziomach gotowości technologicznej. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w programach pracy konkursów. Zagadnienia konkursowe zgrupowano w sześciu klastrach (obszarach tematycznych). Wydarzenie ma na celu przybliżenie […]
Od września rusza cykl seminariów pod hasłem Horyzont Europa dla Biznesu (HE4B), przeznaczonych dla polskich przedsiębiorstw. Udział w seminarium pozwala na poznanie wachlarza możliwości zarówno nowych jak i tych nieoczywistych (granty na mobilność, na dostęp do infrastruktur badawczych), jakie Horyzont Europa otwiera właśnie dla firm. Od pomysłu po rynek Bez względu na to jaką firmę […]
Skip to content