24-27 marca 2022 r. odbędzie się XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2022 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Konferencja przyjmie formę mieszaną stacjonarną Lublin oraz online. Wydarzenie planowane jest na 4 dni. Pierwsza część 24-27 marca przybierze formę spotkania zdalnego i łączenia się z Uczestnikami na całym świecie. Druga część 26-27 marca odbędzie się w formie stacjonarnej […]
Otwarto siódmy konkurs GOSPOSTRATEG obejmujący dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 1. Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW). Celem projektu jest stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej, 2. Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrz-sektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, […]
Masz trudność z rozpoczęciem współpracy w projektach Horyzont Europa? Potrzebujesz założyć konsorcjum lub chcesz dołączyć do projektu? Aktualnie przedłużono działanie platformy B2Match łączącej partnerów konkursów Programu Ramowego Horyzont Europa. Dla Klastra 2 i 4 ponownie otworzyła się możliwość publikacji profili i planowania spotkań indywidualnych za pośrednictwem platformy B2Match. Rejestracji można dokonać na stronie internetowej.  Nowe […]
Już wkrótce 1 września rusza pierwszy konkurs w ramach programu strategicznego „Nowe technologie w zakresie energii”. Projekt wspiera działanie jakim jest osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej. Celem jest wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki. W efekcie powinno się to przyczynić do zwiększenia się o 20-50% – w stosunku do poziomu […]
STARTER jest ciekawą inicjatywą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Głównym celem działania jest zebranie w sposób usystematyzowany pomysłów na nowe programy, które mają szansę wzbogacić ofertę NCBR. Inicjatywa ta nie jest konkursem, a udział w działaniu polega na wypełnieniu ankiety. Wypełniona ankieta pozwala na zebranie propozycji nowych konkursów przez zainteresowanych. Zebrane w ramach Starter pomysły […]
Skip to content