Program Współpracy V4 – Japonia polega na kooperacji pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. Celem porozumienia jest wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności. Obszarem planowanej współpracy są „Materiały zaawansowane”, wśród których wyodrębniono: materiały możliwe do zastosowania w ekstremalnych warunkach. Stopy wielofazowe odporne na działanie wysokich […]
Aktualnie żegnamy się z programem Ramowym Horyzont 2020 czekając ze zniecierpliwieniem na program Horyzont Europa (HE). Zaproponowany budżet programu Horyzont Europa w perspektywie 2021-2027 to ponad 95 mld euro. Zasadniczym celem HE jest wzmocnienie wpływu badań i innowacji na rozwój polityk UE, oraz wsparcie wdrażania innowacji przez europejski przemysł. Program ma także pomóc w realizacji […]
Wraz z Nowym Rokiem 2021 rozpoczął się nowy program ramowy Komisji Europejskiej – Horyzont Europa. W ramach, którego zaplanowano budżet w wysokości 95,5 mld euro na wsparcie badań i innowacji w latach 2021 -2027. Wzrost budżetu w stosunku do poprzedniego programu Horyzont 2020 oznacza, że będzie to największy i najbardziej ambitny program badań i innowacji na świecie. Pierwszymi […]
„Premia dla AKTywnych” – PAKT Regulacje opracowane w ramach projektu  „Premia dla AKTywnych” to swego rodzaju umowa uczelni czy instytutu z aktywnymi naukowcami. Ułatwią one realizację projektów, m.in. programu Horyzont Europa. Wypracowane rozwiązania zostaną wykorzystane przy konstruowaniu regulacji NCBR i NCN, tworząc jeden, spójny z europejskimi zasadami, system premiowania najlepszych naukowców. Teraz czekamy na akceptację […]
W środę odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej Uczelni oraz CTT z Tarnowską Izbą Przemysłowo-Handlową. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy część naszych szerokich możliwości naukowo-badawczych. Przedstawiliśmy również aktualne rodzaje współpracy oraz sposoby finasowania uwzględniające zewnętrzne źródła.
Skip to content