Zapraszamy na webinarium”Funkcjonowanie akademickich Centrum Transferu Technologii w Stanach Zjednoczonych: organizacja pracy, dobre praktyki”, które odbędzie się 13 maja w godzinach 15:00 – 17:00. Wydarzenie jest organizowane przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. W webinarium gościć będą 3 przedstawicielki akademickich centrów transferu technologii z prestiżowych amerykańskich uniwersytetów takich jak: MIT, University of Toledo […]
Od 5 do 6 maja 2021r, odbędzie się EuroNanoForum 2021 – największa europejska konferenca poświęcona nanotechnologiom, technologiom materiałowym, innowacjom i biznesowi. W ramach H2020 FIT-4-NMP zorganizowane zostaną dwie sesje networkingowe, które odbędą się online w godz. 10:00-12:00. Sesje networkingowe umożliwią: Zapoznanie się ze schematem wsparcia dla nowych uczestników projektów FIT-4-NMP, Poznanie możliwości oferowanych przez program […]
Z okazji obchodów dnia własności intelektualnej w dniu 29 kwietnia o godzinie 13.25 rozpocznie się webinarium dotyczący własności intelektualnej pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Porozumieniem Akademickich Centrów Transferu Technologii. Organizatorem wydarzenia jest CITTRU UJ we współpracy z UOTT UW i jest ono otwarte dla wszystkich: naukowców, przedsiębiorców oraz studentów i doktorantów. 
Informujemy o ciekawym projekcie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na […]
Cykl spotkań poświęconych klastrom, czyli obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa. Podobnie jak poprzednie programy ramowe, program Horyzont Europa będzie finansował miedzy innymi projekty konsorcjów międzynarodowych o bardzo szerokim zakresie tematycznym. W ramach II filaru programu  będziecie Państwo mogli aplikować o projekty na różnych poziomach gotowości technologicznej.  W ramach budżetów od 1 do ponad […]
Skip to content