Możemy oficjalnie przekazać informacje o przystąpieniu Centrum Transferu Technologii do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii. Nasza współpraca pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie Polskich zasobów naukowych i zwiększenie konkurencyjności. Informacja o przystąpieniu na stronie PACTT.    
Wystartowaliśmy! Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie jest jednostką ogólnouczelnianą. Centrum powstało w celu jeszcze lepszego wykorzystania bogatego potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni. Jako CTT chcemy pełnić funkcję mostu pomiędzy nauką a podmiotami zewnętrznymi jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje. Jesteśmy Uczelnią interdyscyplinarną, a każdy z 6 wydziałów oferuje bogate spektrum badań, szkoleń i […]
23. rok akademicki w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie rozpoczęty! Ze względu na sytuację epidemiczną w uroczystej inauguracji mogła wziąć udział ograniczona liczba gości. Byli wśród nich przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji współpracujących z Uczelnią, przedsiębiorcy oraz oczywiście reprezentanci społeczności akademickiej. Uroczystość była transmitowana na stronie Uczelni; zapis relacji poniżej. Inauguracja nowego […]